Kvalita

Udržitelnost a odbornost – pro nás samozřejmost

Veškeré rostlinné oleje a tuky naší společnosti představují ekologickou udržitelnost. U našich produktů klademe důraz na přirozeně obnovitelné suroviny z ekologicky kontrolovaného zemědělství.

Pracujeme a testujeme v souladu s ekologickými směrnicemi a nabízíme Vám špičkovou bio a eko kvalitu. Naše rostlinné oleje a tuky jsou vhodné pro potravinářský, farmaceutický a kosmetický průmysl,
dále pro veterinární oblast a velkoobchod a maloobchod. Nejvyšší kvalita za férové ceny – za tím si stojíme naším jménem Ziani Organic Oils.

organic.png

EU-Bio-Pečeť

Naše firma je certifikovaná v souladu s EU ekologickým nařízením a je oprávněná používat bio pečeť. Podléháme neustálé kontrole státem uznávanou společností ÖKOP GmbH (DE-ÖKO-037). EU pečeť je jednotným znakem Evropské unie pro produkty z ekologicky kontrolovaného zemědělství.   Od 1. července 2010 musí být všechna balená jídla, která splňují přísné EU normy ekologického zemědělství, označena pečetí EU bio. Nebojíme se nákladů ani úsilí, abychom naše produkty přes vysoké nároky na kvalitu sjednotili s udržitelným zemědělstvím.
bio.png

Bio-Pečeť

Tak jako u EU bio pečeti jsme samozřejmě oprávněni používat německou BIO pečeť podle EU ekologického nařízení. I zde podléháme neustálé kontrole státem uznávanou ÖKOP-Zertifizierungs-GmbH (DE-ÖKO-037) v nepravidelných intervalech.
Bio pečeť tvoří národní deštník produktů z ekologického zemědělství. Právní základ tvoří zákon o ekoznačce. K získání pečeti je třeba splňovat podmínky ekologických směrnic ES. Klademe důraz na to, nabízet Vám přírodní produkty z Vašeho přirozeného prostředí s ohledem na regeneraci zdrojů.
vegan.png

Vegan Society (Veganská společnost)

Všechny naše produkty, které jsou označené pečetí, jsou certifikované podle kritérií veganské společnosti.  Veganská společnost byla založena 1. 11. 1944 ve Velké Británii jako první společnost svého druhu. I v Německu se tato „veganská květina“ stala uznávaným symbolem pro zpřehlednění výběru produktů pro vegany. Předpokladem pro označení potravin jako veganských je, že neobsahují žádné živočišné složky, vedlejší produkty živočišného původu a ani suroviny získané ze zvířat. Dále nemůžou být před výrobou provedeny žádné pokusy na zvířatech a během výroby nesmí být použity žádné živočišné materiály.
logo_gruen_verlauf.png

Kontrolní místo bio kvality

ÖkoP je spolehlivým partnerem po celém Německu s dlouholetými zkušenostmi v oblasti certifikace ekologických společností. Kontrolní místo biokvality se jako renomovaná společnost koncentruje na podstatné kontroly u zpracovatelů, obchodníků, dovozců, zemědělců a producentů krmiv. ÖKOP-Zertifizierungs-GmbH je od roku 1992 od zavedení ekologického nařízení ES uznán jako státní orgán kontroly a byl akreditován společností DAkkS (Německé akreditační místo s.r.o.).
usda.png

USDA Organic

V roce 2012 byla uzavřena transatlantická ,,Dohoda o rovnocennosti” mezi USA a EU, která je platná dodnes. Obě strany uznávají BIO certifikaci příslušného partnera. Potraviny, které mají v ekologickou EU pečeť bio, lze do cílové země exportovat bez dalších kontrol. Totéž platí pro evropský trh pro produkty, které byly certifikovány podle závěrečného pravidla 7 část 205 NOP (National Organic Programme) zemědělství Spojených států amerických (USDA).
kba.png

Z kontrolovaného ekologického zemědělství

Některé z našich kosmetických a Non-Food produktů nespadají díky svým vlastnostem do působnosti ekologického nařízení ES č. 834/2007 nebo č. 178/2002, a proto jim není povoleno nést bio pečeť nebo jiné odkazy na ekologickou značku kontrolovaného zemědělství. Ručíme  za tyto vysoce kvalitní přírodní produkty z kontrolovaných ekologických linií, a za to udělujeme naši interní ekologickou pečeť kbA.

halal.png

Halal

Tímto prohlašujeme, podle našich nejlepších znalostí a přesvědčení, že naše výrobky splňují všechny požadavky, aby mohly být považovány za halal. Neobsahují žádné složky masa (samozřejmě žádné vepřové části), želatinu, mléčné výrobky, víno a vinný ocet. Tyto látky se při výrobě nepoužívaly. Dále zaručujeme, že alkohol ani látky na bázi alkoholu nejsou do výroby zařazeny a ani použity. Surovina použitá v našem závodu je vhodná pro certifikaci halal.

kosher.png

Košer

Prohlašujeme, podle našich nejlepších znalostí a přesvědčení, že naše výrobky splňují všechny požadavky, aby mohly být považovány za košer. Neobsahují žádné složky masa (samozřejmě žádné vepřové části), želatinu, mléčné výrobky, víno a vinný ocet. Tyto látky se při výrobě nepoužívaly. Dále zaručujeme, že alkohol ani látky na bázi alkoholu nejsou do výroby zařazeny a ani použity. Surovina použitá v našem závodu je vhodná pro certifikaci košer.
rueckverfolgbarkeit.png

Přehledný management kvality

Na etiketě oleje najdete číslo šarže. Pomocí tohoto označení jsme schopni vyhledat Váš produkt v různých výrobních a prodejních fázích. Tak se řídíme současnými předpisy a vyhláškami o označování šarže. Důležitější je pro nás transparentnost a bezpečnost, kterou Vám s našimi produkty přenecháváme.

nochild.png

Prohlášení o zabránění dětské práci

Tímto vás ujišťujeme, podle našich nejlepších znalostí a přesvědčení, že naše výrobky jsou vyráběny nebo zpracovávány bez vykořisťovatelské dětské práce ve smyslu smlouvy č. 182 Mezinárodní organizace práce (ILO). Vzhledem k závažnosti situace kontrolujeme pracovní podmínky na místě během našich návštěv dodavatele. Kromě toho přísně trestáme jakékoli porušení povinností vyplývajících z prováděné práce, jakož i porušení předpisů pro boj proti vykořisťovatelské dětské práci, a to s okamžitým ukončením podnikání.

no-test-animals.png

Bez testování na zvířatech

Při výrobě našich olejů odmítáme jakékoli testy na zvířatech. Dále potvrzujeme, že produkty živočišného původu, vedlejší produkty živočišného původu a deriváty nebyly použity ve vývoji ani ve výrobě.  Pojem „zvířata“ označuje všechny živé bytosti z říše zvířat, a to jak obratlovců, tak mnohobuněčných bezobratlých. Volíme naše dodavatele a další obchodní partnery doslova podle těchto kritérií, což nám umožňuje zajistit, aby naše produkty nepředstavovaly žádné riziko ve vztahu k BSE / TSE. O tom svědčí zejména skutečnost, že v našem sortimentu používáme pouze veganské suroviny.